۱۳سال زندگي به رنگ سلام

متوسطه دوره دوم سلام تجريش

آدرس :

تجریش،میدان قدس،ابتدای دزاشیب،بعداز آتش نشانی،
روبروی آموزش و پرورش منطقه ۱، پلاک ۷۴و ۷۶

تلفن :

۲۲۷۲۰۰۱۱-۱۴

متوسطه دوره اول سلام تجريش

آدرس :

خیابان شریعتی،نرسیده به میدان قدس،کوچه رفعت،پلاک۶ ،دبیرستان دوره اول سلام تجریش

تلفن :

۰۲۱-۲۲۷۱۲۴۰۵- ۰۲۱-۲۲۷۱۱۳۱۷

پیش دبستان و دبستان سلام تجريش

آدرس :

به زودی

تلفن :

۲۲۷۲۰۰۱۱-۱۴